disertacija
Modeliranje uspjeha studenata rudarenjem podataka iz hibridnog okruženja za učenje uz primjenu analize vremenskih nizova u frekvencijskoj domeni

Jasna Gamulin (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin