disertacija
Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja

Martina Tomičić Furjan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin