Gabrić, Jasna: Primjena Kodeksa korporacijsko upravljanja kao temelj organizacijske kulture poduzeća

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja