Paginacija

 Analiza poslovanja poduzeća temeljena na financijskim izvještajima
Analiza poslovanja poduzeća temeljena na financijskim izvještajima
Dejan Čehulić
U radu su teoretski obrađeni godišnji financijski izvještaji i analiza financijskih izvještaja. Objašnjene su horizontalna i vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja. Nakon teoretskog dijela prikazana je primjena analize financijskih izvještaja na poduzeću Adris grupa d.d.
 Financijska imovina poduzeća
Financijska imovina poduzeća
Marija Jagić
Financijska imovina je najčešći način ulaganja slobodnih novčanih sredstava u druga poduzeća s ciljem ostarivanja zarade od kamata. Ona predstavlja finanacijski plasman na tržište kapitala. Osnovna podjela je dugotrajnu i kratkotrajnu financijsku imovinu. Dugotrajna financijska imovina su financijski instrumenti na rok duži od godine dana, dok je kratkotrajnoj imovini ročnost manja od godine dana. Visina zarade u proporcionalnoj je vezi sa rizičnošću samog ulaganja u određeni...
 Izrada Windows 8 aplikacije koristeći C# i XAML
Izrada Windows 8 aplikacije koristeći C# i XAML
Tomislav Jelčić
Izrada Windows 8 aplikacija koristeći C# i XAML. U radu se govori o načelima dizajna Windows 8 aplikacija, skupu kontrola te primjerni C# programskog jezika u izgradnji takvih aplikacija.
 Komunikacija putem društvenih medija
Komunikacija putem društvenih medija
Sanjin Vučković
U današnje vrijeme, kada svi živimo ubrzanim načinom života sve manje komuniciramo s ljudima koji su nam važni u životu i sve više koristimo društvene medije kako bi ostali u kontaktu i održavali kako društveni, tako i poslovni i život. Pa tako društveni mediji poput društvenih mreža, virtualnih zajednica i blogova dobivaju sve veću ulogu kako u komunikaciji s potrošačima i stvaranju dugoročnih odnosa tako i u oglašavanju. Rad obuhvaća opis elemenata promotivnog spleta...
 Primjenjivost baza znanja za prikaz proceduralnog znanja domene
Primjenjivost baza znanja za prikaz proceduralnog znanja domene
Tomislav Grudiček
U radu su navedeni i opisani osnovni pojmovi vezani uz baze znanja (ontologije) i proceduralno znanje domene. Prikazan je razvoj te podjela baza znanja. Istražena su područja primjene baza znanja, tj. navedene su domene i konkretni primjeri. Provedena je analiza sličnosti i razlika navedenih domena s naglaskom na proceduralno znanje. Na kraju je izrađen vlastiti primjer baze znanja za određenu domenu s naglaskom na proceduralno znanje.
 Python kao razvojni alat za web i mobilnu platformu
Python kao razvojni alat za web i mobilnu platformu
Sandro Njegovan
Python kao razvojni alat za web i mobilnu platformu. Za razvoj na Android mobilnoj platformi koristi se Kivy framework. Za razvoj API-a RESTful web servisa Piston, a za web aplikaciju Python Django.
 Taylorov red
Taylorov red
Marin Prtenjača
Rad nema sažetka
 Upravljanje ljudskim resursima u projektno orijentiranim organizacijama
Upravljanje ljudskim resursima u projektno orijentiranim organizacijama
Marina Sklepić
Definiranje pojmova upravljanja ljudskim resursima i projektno orijentiranih organizacija te specifični zahtjevi za upravljanje ljudskim resursima u projektno orijentiranim organizacijama. Praksa i procesi upravljanja ljudskim resursima u projektno orijentiranim organizacijama. Zapošljavanje na projektima, selekcija zaposlenika, otpuštanje zaposlenika, planiranje ljudskih resursa. Okupljanje projektnog tima, razvoj projektnog tima, upravljanje projektnim timom. Programski alati u...
- Percepcije mladih o mobilnosti radne snage: istraživanje fenomena „odljeva mozgova“
- Percepcije mladih o mobilnosti radne snage: istraživanje fenomena „odljeva mozgova“
Monika Bezjak
Odljev mozgova predstavlja ozbiljne posljedice za ekonomiju pojedine zemlje. Posebice se to odnosi na stanje Republike Hrvatske koja se u posljednje vrijeme bori sa izuzetno visokom stopom nezaposlenosti mladih osoba i istovremeno povećanoj migraciji radno sposobnog stanovništva u razvijenije zemlje svijeta. Temelj diplomskog je istraživanje fenomena odljeva mozgova mladih osoba iz Republike Hrvatske (konkretno Varaždinske županije).
2D i 3D programiranje u HTML5
2D i 3D programiranje u HTML5
Nikola Markotić
2D i 3D programiranje pomoću html elemenata canvas i svg. Izrada animacija nad canvas i svg elementima pomoću CSS-a i JavaScripta. Prikaz biblioteke za izradu animacija GreenSock GSAP, three.js za izradu 3D objekata i animacija unutar preglednika. Korištenje Google Charts biblioteke za izradu grafikona.
2D programiranje u HTML5
2D programiranje u HTML5
Tomislav Hosni
Grafički elementi u HTML5. Osobine, vrste, usporedba. Primjena JavaScript API za 2D programiranje. Primjer web aplikacije s 2D programskim elementima. Korištenje okvira React, biblioteke Chart.js i vlastitih rješenja kako bi se prikazala vizualizacija podataka na primjeru web aplikacije.
3D grafika na mobilnim platformama
3D grafika na mobilnim platformama
Dejvid Topler
Primjena 3D grafike u izradi aplikacija za mobilne platforme primjenom OpenGL SE standarda. Izrada aplikacije za prikaz trodimenzionalnog modela određenog područja Varaždina.

Paginacija